Info - Trenere og frivillige

Introduksjon

Denne siden inneholder primært info for trenere, samt noe for foreldrekontakter og dommere.

Først av alt: Vi setter veldig stor pris på at dere har tatt på dere et ansvar som bidrar til å gi barn og unge et bedre håndballtilbud! 

Vi har laget denne siden med relevant informasjon slik at dere skal kunne forvalte dette ansvaret på en best mulig måte. Her spiller også kommunikasjon en viktig rolle, så vi ber dere først og fremst om å melde dere inn i relevante Facebook-grupper:

Krav og forventninger til trenere

.

 


Kurs og kompetanse

Vi ønsker selvsagt at flest mulig av våre trenere skal ta kurs og øke egen kompetanse innen trenerfaget, samtidig som vi vet og har stor forståelse for at det kan være vanskelig å finne tid til i en travel hverdag. Vi har derfor laget en oversikt over både de enkleste og korteste, samt de mer omfattende kurs man kan ta her, samt andre måter man kan øke egen kompetanse på:


Min Håndball

"Min Håndball" appen er beskrevet nærmere på siden Nyttig Info: "For spillere og foreldre". Som trener/dommer har du flere muligheter:

Dersom du er pålogget med din Min idrett-bruker, kan du i tillegg

På spilte kamper der resultatregistrering er tilgjengelig, kan du registrere resultat dersom du er registrert som

Dersom du er registrert som trener/lagleder kan du sende beskjeder til

LearnHandball

"Learn Handball" er et app-/web-basert verktøy for å sette opp (eller bruke standardiserte) treningsplaner, med bl.a. et stort bibliotek med videosnutter for å illustrere øvelser. 

Klubben abonnerer på tjenesten, og mener det er et godt verktøy, spesielt for nye/uerfarne trenere, men det kan også være et nyttig supplement for de mer erfarne av dere.

Beskrivelse fra Learn Handballs egen nettside:
“Learn Handball gir deg ferdige treningsplaner med morsomme og utviklende håndballøvelser. For ekstra inspirasjon har vi et stort øvelsesbibliotek. Alle håndballøvelsene er spilt inn med barn. Appen er utviklet i tett samarbeid med håndballtrenere i verdensklasse, og Norges landslagskaptein Bjarte Myrhol”

Vi håper dere gjør dere kjent med løsningen, og får god nytte av den fremover

Trenger du brukernavn og/eller passord? 

Sjekk om en av dine medtrenere allerede har fått påloggingsdetaljer, eller ta kontakt direkte med Lars i styret på Messenger.

Tips til foreldremøter

Husk at du/dere kan be om at en representant fra SU eller styret skal delta i foreldremøte dersom det ønskes av trenere eller foreldre (for generell støtte, avklaringer eller annet).

Forslag til punkter som kan/bør tas opp i foreldremøter:

Politiattest

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Leknes Håndballklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, men kan også være aktuelt for andre som er gitt et engasjement av klubben, som foreldre som ofte brukes som reiseledere eller lignende. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.


Politiattest-ansvarlig i Leknes Håndballklubb er:


Slik søker du om politiattest:


Punktene under gjelder om du søker digitalt. Ønsker du å søke per post, les mer her.


Leknes Håndballklubb ønsker at alle trenere viser politiattest hvert 2. år. Ta gjerne kontakt med politiattest-ansvarlig eller styre/utvalg om du har spørsmål eller trenger hjelp.


Politiattest-ansvarlig i LHK har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger den får kjennskap til.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.


Innhenting av politiattest er gratis.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Du kan lese mer om ordningen på:
Med hilsen 

Styret i Leknes Håndballklubb

Viktige lenker

Her vil vi legge til linker til viktige nettsteder og dokumenter for trenere. Kom gjerne med tips om det er noe dy synes mangler.