Styrende dokumenter

Organisasjonsplan 

Gjeldende organisasjonsplan for LHK ble utformet som en 3-årsplan tidlig 2023. Planen beskriver hvordan klubben er organisert og administreres, og inkluderer blant annet klubbens mål og visjoner. 

[Åpne/last ned Organisasjonsplan for Leknes HK]

Sportslig plan

Sportslig plan beskriver hvordan det skal jobbes med den sportslige siden av klubben, og her finner man blant annet klubbens retningslinjer for treningsmengde og -innhold for hvert alderstrinn, samt for hospiteringer og topping av lag. Planen eies av sportslig utvalg og klubbens trenere i fellesskap. Nåværende versjon er vedtatt av styret i 2023, med en ambisjon om at den skal være et godt og nyttig verktøy for å skape en felles kultur og måte å jobbe på i LHK.

[Åpne/last ned Sportslig plan for Leknes HK]

Lov for Leknes Håndballklubb

Klubbens tidligere VEDTEKTER er blitt erstattet av "Lov for Leknes Håndballklubb". Selv om vi i vår lille håndballklubb foretrekker ordet "vedtekter", plikter vi, som medlem av Norges Idrettsforbund, å følge NIFs lovnorm for idrettslag. Dette er vår lett tilpassede versjon av lovnormen.

[Åpne/last ned Lov for Leknes Håndballklubb]

Årsmøtedokumenter

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, som legger premissene for hvordan styret skal drifte klubben gjennom året.