Ledig stilling

Ledig stilling - Daglig leder / Sekretær

Kompetansen med drift av Leknes Håndballklubb, er i dag fordelt mellom en rekke flinke enkeltindivider, som arbeider på dugnad for klubben, med ulike funksjoner som hhv. trenere, tillitsverv i ulike utvalg, komiteer, styre, osv.

Leknes Håndballklubb er bygget stein på stein. Dette skal vi fortsette med, men vi ser at deler av den kunnskap, som våre mange frivillige i dag besitter, er tilknyttet daglig drift. Vi ønsker å få samlet kjernefunksjonene, slik at disse kan utføres av en lønnet sekretær, som arbeider med dette én arbeidsdag i uken, tilsvarende cirka 1,5 time per virkedag. Dette blir en 20 % deltidsstilling, og den vil bli avlønnet med kr.120.000,- brutto i året.

Stillingen blir definert som midlertidig, iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 (6) for en periode på 2 år, og det er 6 måneder prøvetid, jfr. § 15-6 (3) (2). Finner vi rette vedkommende, og vi får dette til å fungere som planlagt, er det mulighet for fast ansettelse. 

Vår tanke, er at klubbens kjernefunksjoner kan utføres på en enda bedre måte enn i dag, og arbeidet vil den første tiden dreie seg om å definere ansvarsområder, i tett samarbeid med klubbens styre; Benedikte Olavsen, Hallvar Tjønndal, Ingrid Bergheim, Lars Monsen, Morten Torbjørnrød og Sigrid Arctander. Stillingen vil bli definert under opprettelse, og etter hvert er klubbens sekretær ment å skulle bli mest mulig selvgående med store deler av klubbens ukentlige gjøremål. Stillingen vil blant annet omfatte:

LHK søker etter en serviceinnstilt, strukturert, ryddig og ansvarsfull person, med godt humør og stå-på-vilje, som behersker norsk og engelsk godt. Skriftlig og muntlig. Søkeren bør være nysgjerrig på å lære seg mange nye ting, samt inneha gode digitale ferdigheter til å sette seg inn i de ulike digitale verktøy klubben bruker i dag. Det må fremvises politiattest, etter som stillingen vil omfatte en del arbeid med barn og ungdom.

Ta kontakt med Leknes Håndballklubb v/Hallvar Tjønndal på tlf.959 36263 dersom du er nysgjerrig eller ønsker ytterligere informasjon om stillingen. 

Søknad med informasjon om deg som søker, CV og øvrig relevant dokumentasjon, sendes til: ht@lekneshk.no


Søknadsfrist: Torsdag 15.august 2024. 

Tiltredelse etter avtale.